Ιδιώτες  
   Επιχειρήσεις  
   Ενημέρωση  
   Επικοινωνία  

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.     ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της σκοπούμενης συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής σας και διαφάνειας, όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συγχώνευσης είναι στη διάθεση των μεριδιούχων της Τραπέζης προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 :
- 22-10-2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- 18/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
- 10/08/2017 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
- 10/03/2017 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-06-2016
Παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις:
  • «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
  • «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»


ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ :

ΕΦΕΠΑΕ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-05-2016
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κώδικας Δεοντολογίας για τις οφειλές σε καθυστέρηση (Ν.4224/2013)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 PDF - [ 242 KB ]ΕΣΠΑ - ΠΕΠ :

Ενίσχυση ΜμΕ στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΕΣΠΑ - ΕΠΑΕ :

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ
Πληροφορίες

ΕΣΠΑ 2007-2013


Ενίσχυση ΜμΕ


Αρχική Σελίδα | Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Σύνδεση | Αποσύνδεση | Επικοινωνία